نمایه شده  عنوان آدرس
1 پایگاه استنادی علوم جهان اسلام www.isc.gov.ir
2 مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی www.sid.ir
3 بانک اطلاعات نشریات کشور magiran.com/
4 پرتال جامع علوم انسانی http://www.ensani.ir
5 مرجع دانش http://www.civilica.com
6 پایگاه مجلات تخصصی نور http://www.noormags.ir
7 پژوهشکده تحقیقات راهبردی http://www.csr.ir