مقاله


کد مقاله : 13940922145365000820

عنوان مقاله : تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سطح اشتغال در ایران

نشریه شماره : 11 فصل زمستان 1393

مشاهده شده : 867

فایل های مقاله : 697 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید آماده amadeh@gmail.com استادیار دکترا
2 امیر خادم علیزاده khademalizadeh.a@gmail.com استادیار دکترا
3 محبوبه بقالیان mahboobeh.baghalian@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

اهمیت بخش اشتغال کشور به‌دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال با متغیرهای کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این درحالی است که طبق ارزیابی‌های انجام‌شده، مؤلفه «اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور» اثرات بسیار نامطلوب‌تری نسبت به سایر مؤلفه‌های مورد بررسی، بر محیط کسب‌وکار داشته است؛ لذا در این پژوهش آثار تحریم‌های اقتصادی بر بخش اشتغال کشور طی سال‌های 1391-1358 و در قالب روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا براساس ترکیبی از طبقه‌بندی‌های موجود، آثار تحریم‌های اقتصادی در قالب تحریم‌های گسترده (جامع) یک‌جانبه و چندجانبه‌ با استفاده از دو متغیر مجازی بررسی شده است. یافته‌های پژوهش به روش OLS، حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین تحریم‌های اقتصادی گسترده یک‌جانبه‌ و سطح اشتغال کل است و این درحالی است که طبق نتایج، تحریم‌های اقتصادی چندجانبة گسترده اثر معناداری نداشتند.